Na tem mestu se izvaja preverjanje znanja zaposlenih v MKL