Revija Moje finance je v sodelovanju s strokovnjaki za šolsko leto 2014/2015 za višje razrede osnovnih šol (7., 8. in 9. razred) ter vse letnike srednjih šol pripravila pilotno izvedbo krožka finančnega opismenjevanja mladih oziroma poučevanja osebnih financ

Izkušnje kažejo, da je pri nas znanje upravljanja denarja, tudi zaradi neustrezne obravnave v slovenskem šolskem sistemu, na zelo nizki ravni. Cilj projekta izvajanja krožka Finančno opismenjevanje mladih je, da se to v prihodnje postopoma izboljša. V okviru izvajanja interesnih dejavnosti v šolskem letu 2014/2015 torej želimo ponuditi dodatno možnost, interesno dejavnost oziroma krožek Finančno opismenjevanje mladih. Mladim želimo približati znanje s področja osebnih financ, finančnega poslovanja in jih torej finančno opismeniti ter tako pripraviti na življenjske izzive

Pobudniki uvajanja poučevanja osebnih financ v šolah so neodvisna revija za upravljanje osebnega premoženja Moje finance. V sodelovanju z neodvisnimi osebnimi finančnimi svetovalci in kadrovskimi strokovnjaki so pripravljene učne vsebine s področja upravljanju denarja, hkrati pa so vključene tudi druge čisto praktične teme, ki bi jih otroci in mladostniki morali spoznati na poti do ustrezne finančne pismenosti, npr.:

 • Kako mesec preživeti z žepnino?
 • Do 18. leta bi rad privarčeval za avto.
 • V kateri banki varčevati, da bo to zame najbolj ugodno?
 • Kateri poklic je zame najbolj primeren?
 • Kako lahko pridobim štipendijo za študij v tujini?
 • S katerimi opravili lahko zaslužim pet evrov na uro?
 • Med počitnicami bi rad delal v tujini.
 • Kakšno zavarovanje je zame najprimernejše?
 • Kako ločiti dobre dolgove od slabih?
 • Zakaj ne potrebujem kreditne kartice?
 • Zakaj moram plačevati davke?
 • Kako odprem svoje podjetje ...

Krožek finančnega opismenjevanja se bo odvijal na osnovnih in srednjih šolah v obliki krožkov, kjer jih bodo vodili učitelji, ki so tam zaposleni,v projekt pa je kot edini partner izven področja vzgoje in izobraževanja vključena tudi Mestna knjižnica Ljubljana. Naša knjižnica bo tudi edina izvajala tovrstna izobraževanja v obliki učenja preko spletne učilnice.

Osnovna komunikacija v angleščini